Disclaimer

Sales Synergy heeft haar website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De informatie die u aantreft kan onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Sales Synergy is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor direct en/of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door Sales Synergy verstrekte informatie. Daarnaast is Sales Synergy op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van Sales Synergy te kunnen raadplegen. De informatie op de website van Sales Synergy wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Voor zover de website van Sales Synergy hyperlinks bevat naar andere websites, staat Sales Synergy niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud ervan.