Privacy verklaring

Sales Synergy is een organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat u ons een vertrouwen geeft om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacy verklaring leggen wij dan ook uit welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel én met wie wij deze gegevens delen. Deze privacy verklaring is op alle diensten van Sales Synergy van toepassing.

WELKE PERSOONSGEGEVENS?

Sales Synergy kan persoonsgegevens over u verwerken. Doordat u gebruik maakt van de diensten van Sales Synergy en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sales Synergy verstrekt. Sales Synergy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 Uw voor- en achternaam

 Bedrijfsgegevens

 Uw telefoonnummer(s)

 Uw adresgegevens

 Functie 

 Uw e-mailadres

 Uw IP-adres

 Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

WAAROM HEEFT SALES SYNERGY DIE GEGEVENS NODIG?

Sales Synergy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Ook om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

Sales Synergy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Sales Synergy verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

WEBSITEBEZOEK

Op de website van Sales Synergy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sales Synergy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

ANALYTICS

Sales Synergy maakt gebruik van Statcounter en Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Daarnaast ook hoe effectief de Adwords-advertenties van Sales Synergy bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google en Statcounter. Vervolgens slaat Google en Statcounter dit op, op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google Analytics en Statcounter.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Onder andere om rapporten over de website aan Sales Synergy te kunnen verstrekken. Ook om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sales Synergy heeft hier geen invloed op.

Sales Synergy heeft Google en Statcounter geen toestemming gegeven om via Sales Synergy verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten.

COOKIES

De website van Sales Synergy maakt gebruik van ”cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Sales Synergy gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt. Om rapporten over de website-activiteit op te stellen, andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Sales Synergy zijn verbonden. Sales Synergy kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website. Hier is meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan te vinden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sales@salessynergy.nl. Sales Synergy zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Sales Synergy neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Sales Synergy neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sales Synergy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen dan op onze websites worden gepubliceerd.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sales Synergy verzamelde persoonsgegevens. Dan kan u contact opnemen met Sales Synergy via sales@salessynergy.nl. Www.salessynergy.nl is een website van Sales Synergy.

Sales Synergy is als volgt te bereiken:

Vestigings- en postadres:
Stadhoudershof 19 3481 HT Harmelen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
30231714

Telefoonnummer:
+31 6 13 103 740

E-mailadres:
sales@salessynergy.nl

Om misbruik te voorkomen vraagt Sales Synergy, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpt Sales Synergy u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met Sales Synergy uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

INWERKTREDING

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 12 maart 2018.